Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Painamalla OK hyväksyt evästeiden käytön. Osa sivuston toiminnoista vaatii evästeiden käytön toimiakseen.

logo.png

Laadunhallinta- ja johtamisjärjestelmät

ISO 9001

ISO 9001:2015 uudistuksen lähtökohtana oli yritysten ja organisaatioiden sopeutuminen yhä nopeammin muuttuvaan ja monimutkaisempaan toimintaympäristöön.

Tärkeitä osa-alueita ovat:

 • Organisaation toimintaympäristöä
 • Johtajuus
 • Riskien tiedostaminen
 • Laadunhallinnan periaatteet
 • Prosessilähtöisyys
 • Palvelujen tuottajien roolia

ISO 9001 -standardiin perustuvan laadunhallintajärjestelmän hyötyjä:
 • Parempi kyky tuottaa johdonmukaisesti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakasvaatimukset sekä tuotteita ja palveluja koskevat lakien ja viranomaisten vaatimukset
 • Paremmat mahdollisuudet lisätä asiakastyytyväisyyttä
 • Toimintaympäristöön ja tavoitteisiin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien käsittely
 • Kyky osoittaa määriteltyjen laadunhallintajärjestelmää koskevien vaatimusten noudattaminen

ISO 14001

Järjestelmällinen tapa toimia, jolla organisaation johto määrittelee ja toteuttaa ympäristöasioiden hallintaan liittyvät tavoitteet yrityksen eri tasoilla.

Ympäristöjärjestelmässä yritys:

 • Sitoutuu ympäristönsuojelun tasonsa jatkuvaan parantamiseen
 • Tunnistaa tuotteidensa, toimintojensa ja palveluidensa ympäristövaikutukset
 • Selvittää lakisääteiset velvoitteensa ja huolehtii niiden täyttämisestä
 • Asettaa ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista
 • Varaa resurssit
 • Ylläpitää henkilöstön osaamista
 • Ohjaa prosesseja ja toimintoja
 • Varautuu ympäristöriskeihin ja onnettomuustilanteisiin
 • Tarkkailee ja seuraa ympäristövaikutuksia
 • Ennaltaehkäisee ympäristövahinkoja ja estää niiden toistumisen
 • Ylläpitää hyviä ympäristökäytäntöjä
 • Arvioi toimintansa tuloksia ja parantaa toimintaansa.

ISO 14001 on joustava ja sitä voidaan erilaisiin ja erikokoisiin organisaatioihin. Se ei ole käytännössä erillinen järjestelmä.

Ympäristöjärjestelmän hyötyjä:

 • Yhdistää ympäristöasiat entistä osaksi johtamista ja toiminnan suunnittelua
 • Lisää kustannustehokkuutta tehostamalla esim. raaka-aineiden ja energian käyttöä sekä vähentämällä jätemääriä
 • Edistää henkilöstön ympäristötietoisuutta ja osallistumista
 • Varmistaa ympäristölainsäädännön vaatimusten noudattamista ja auttaa muutosten ennakoinnissa
 • Edistää ympäristövaikutusten huomioon ottamista tuote- ja palveluketjujen eri vaiheissa
 • Parantaa ympäristöriskien hallintaa ja turvaa toiminnan jatkuvuutta
 • Osoittaa sidosryhmille – asiakkaille, yhteistyökumppaneille, yhteisöille, viranomaisille, rahoittajille jne. – vastuullisuutta ympäristöasioiden hoidossa
 • Tukee organisaation ympäristöviestintää, yrityskuvan rakentamista sekä markkinointia
 • Tarjoaa mahdollisuuden osoittaa vaatimustenmukaisuus

OHSAS 18001

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (TTT-järjestelmä) avulla organisaatio saa kokonaisvaltaista otetta ja tavoitteellisuutta työsuojeluasioiden hoidossa. Työsuojeluasiat liittyvät osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa.

Nolla-tapaturmaa on kansainvälinen tavoite ja siihen on tärkeä sitoutua. Työturvallisuuden ja työterveyden kehittäminen vaatii sitoutumista, turvallisuusasenteiden parantamista ja systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista. Järjestelmä tähtää suoraan työterveys- ja turvallisuustason nostoon, mutta vaikuttaa välillisesti myös työtyytyväisyyteen, työn tehokkuuteen ja kustannuksiin.

Uusi ISO 45001 korvaa OHSAS 18001 vuonna 2017.

SFS-EN 1090 Teräsrakenteiden CE-merkintä

Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset esitettään standardissa SFS-EN 1090-2+A1
CE-merkinnässä ilmoitettavat ominaisuudet määräytyvät käytettävän menetelmän ( 1,2, 3a tai 3b) perustella.
Vaatimukset perustuvat toteutusluokkaan ( EXC1, EXC2, EXC3 tai EXC 4), joista EXC 4 on vaativin.
Yleisin toteutusluokka on EXC2

CE-merkinnän kiinnittäminen edellyttää ilmoitetun laitoksen varmennustodistusta

 • Määritä toteutusluokka
 • Määritä valmistusprosessit SFS-EN 1090 mukaan
 • Laadi laatukäsikirja SFS-EN 1090 toiminnoille
 • Varmista henkilöstön pätevyys
 • Varmista alihankkijoiden pätevyys

Hitsauksen laadunvarmistus (ISO 3834)

Hitsausprosessissa täydellistä hitsin laadun varmistusta ei voida tehdä hitsiä rikkomatta.

Hitsauksen laadun varmistaminen valmistusvaiheessa sekä valmistuskulujen optimoimiseksi tulee hitsausprosessin olla hyvin hallittua jo suunnittelusta alkaen.  ISO 3834 antaa työkalut  toiminnan ja tuottavuuden kehittämiseen ja laadun varmistamiseen.

Laadun varmistuksessa on useita vaiheita:

 • Kaupankäynti
 • Suunnittelu
 • Alihankinta
 • Henkilöiden pätevyydet, kuten hitsauskoordinoija, hitsaajat, tarkastajat
 • Prosessien pätevöinti ja hitsausohjeet
 • Laitteiden toimivuus
 • Materiaalien ja lisäaineiden varastointi ja säilytys
 • Tuotannon suunnittelu
 • Työn suoritus ja valvonta
 • Jäljitettävyys
 • Työn dokumentointi

Etuja 3834 käytöstä

 • Helpottaa kansainvälisille markkinoille laajentumista
 • Parantaa hitsauksen laatua
 • Vähentää laatuvikoja ja -kustannuksia

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

045 359 0808


Lataa oppaita yrityksesi kehittämiseen >>>