Q-Test Oy - Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
23.8.2018
Päivitetty 20.5.2022

1. Rekisterinpitäjä
Q-Test Oy
Y-tunnus: 1914841-9
Rantakoivuntie 6, 38600 PORI 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
jaana.seppala(at)q-test.fi
 
3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Q-Test Oy:n asiakasrekisteri, jonka saamme laskutusohjelmasta.
Ylläpidämme rekisterissä asiatietoja.
 
4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon ja asiakasviestintään.  Lisäksi tietoja käytetään tarvittaessa markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja käytetään asiakkaille tuotettavien kehittämis- ja koulutuspalveluiden toteutukseen sekä palveluiden tulosten raportointiin tilaajille.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Käytettävät henkilötiedot saadaan asiakkaan yhteyshenkilöltä ja henkilöiltä itseltään. Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti- ja osoitetietoja. Tietoja voivat luvallamme käyttää yhteistyökumppanimme, joilla on palveluntuottajana tekninen pääsy käyttämiimme IT-järjestelmiin.
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
    • Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli 
    • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala 
    • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot 
 
6. Rekisterin tietolähteet
Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Q-Test Oy: hyn. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä tai kun käytät Q-Test Oy:n palveluja. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa asiakkaalta suoraan tai verkkosivuilta. Voimme saada henkilötietoja myös työnantajaltasi tai muulta taholta, joka ilmoittaa sinut tarjoamaamme koulutukseen.
Seuraamme myös evästeitä (Google Analytics) ja vierailusi Q-Test Oy:n sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.
Voit poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetuksista.
 
7. Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.
Q-Test Oy käyttää rekisterissä olevia henkilötietoja itse eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille. Asiakasrekisterin tietoja säilytetään pääosin EU:n tai Euroopan talousalueella sijaitsevilla palvelimilla. Jos tietoja säilytetään EU:n tai ETA:n ulkopuolella, varmistamme, että tietoja luovutetaan ainoastaan sellaisiin maihin, jotka EU-komissio on arvioinut riittävän tietosuojatason maiksi, tai palveluntarjoajille, jotka noudattavat EU:n mallitietosuojasopimuslausekkeita.  
 
9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Q-Test Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.
Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Q-Test Oy:n työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnusta. 
 
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää ohjeistetulla tavalla. Tietoja luovutettaessa tarkistetaan vastaanottajan henkilöllisyys.
Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Q-Test Oy
Rantakoivuntie 6, 38600 PORI 
jaana.seppala@q-test.fi
Q-Test Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.