logo-small.png

Kattavat palvelut yhdestä paikasta

Q-Test Oy

Käytännönläheisiä ja toimintaa tukevia laatu- ja johtamisjärjestelmiä jo yli 15 vuotta.

Johtamisjärjestelmien rakentaminen

Image
Tavoitteena on kevyt, käytännönläheinen ja helposti oman työn ohella ylläpidettävä johtamisjärjestelmä.
Image

Toteutamme johtamisjärjestelmän rakentamisen joustavasti etänä ja paikan päällä yrityksen aikaa tehokkaasti käyttäen.

Image

Laadimme yhdessä yrityksen kanssa toteutussuunnitelman ja arvioimme konsultointipäivien määrän.

Image

Palvelun sisältönä mm.

 • Pääprosessien kuvaaminen ja tukitoiminnot.
 • Resurssien hallinta (henkilöstö, koneet, laitteet ym.).
 • Johtamisen käytännöt: Tavoitteiden, päämäärien, mittarien ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu ja aikataulutus. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen tarvittaessa. 
 • Johdon katselmuksen toteutus, mikäli yritys aikoo sertifioida järjestelmän.
 • Sisäisten auditointien suunnittelu ja standardin vaatimustenmukaisuuden arviointi, mikäli yritys aikoo sertifioida järjestelmän.
 • Sertifiointiprosessissa tukeminen tarpeiden mukaan.
 • Nykytilanteen arviointi ja olemassa olevien hyvien menettelytapojen läpikäynti ja hyödyntäminen.
 • Standardivaatimusten läpikäynti avainhenkilöiden kanssa ja merkitys toiminnassa.
 • Sidosryhmä- ja toimintaympäristöanalyysi.
 • Sidosryhmiin ja toimintaympäristöön liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja hallinta.
 • Lainsäädännön ja muiden sitovien velvoitteiden vaatimuksien tunnistaminen ja seuranta toiminnassa.
Palveluiden sisältörakenne on vakio huomioiden yrityksen toiminnan koon ja laajuuden sekä tuotteiden ja palveluiden vaativuuden.

Järjestelmä ei edellytä erillistä sähköistä alustaa vaan normaalit MS Office-työkalut riittävät.

Yrityksen muut toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ja digitaaliset sovellukset tukevat tarvittavan tiedon hallinnassa.

Lopputulema

Image

Tunnistetaan, määritetään ja kuvataan toimintanne oleelliset asiat vaatimusten ja tarpeiden mukaan.

Saatte käyttöönne oman näköisenne, käytännönläheiseksi ja hyväksi todetun toimintakäsikirjan ja dokumenttipohjat.

Yrityksellänne on kevyt ja helposti oman työn ohella ylläpidettävä johtamisjärjestelmä.

Johtamisjärjestelmä tukee toimintanne ja palvelunne jatkuvaa parantamista.

Meiltä myös:

Image

Johtamisjärjestelmän vuosittainen ylläpitopalvelu ja sparrausapu.
Tarvittaessa Laatupäällikkö-palvelu.

Image

Sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset tuomassa ulkopuolista näkemystä

Image

Johtamisjärjestelmään ja sisäiseen auditointiin liittyvät koulutukset ja henkilöstöinfot yrityskohtaisesti 

Apua hitsauksen laatuun ja tuottavuuteen

Hitsauksen laadun kehittäminen

 • Kehitämme asiakkaiden hitsaustoimintoja EN ISO 3834 vaatimusten mukaisesti.
 • Valvomme hitsaajien ja operaattoreiden pätevyyskokeita SFS EN ISO 9606 ja SFS EN ISO 14732 mukaan.
 • Hitsauskoordinaattori-palvelumme sisältää teknistä neuvontaa ja hitsauksen koordinointia standardin ISO 14731 mukaisesti.

NDT-tarkastukset

Suoritamme tarkastuksia perinteisillä NDT-menetelmillä. Tarkastajillamme on SFS EN ISO 9712/EN 473 tason 2 mukainen pätevyys.

 • Silmämääräiset tarkastukset VT
 • Tunkeumaneste-tarkastukset PT
 • Magneettijauhe-tarkastukset MT
 • Ultraäänitarkastukset UT

Muut palvelut

 • Pintakäsittelyn FROSIO-tarkastukset
 • QC-tarkastukset

NDT-koulutukset

Q-Test Oy on Kiwa Inspecta Henkilösertifioinnin hyväksymä NDT-tarkastajien koulutusorganisaatio. Toteutamme yrityskohtaisia koulutuksia.

 • Silmämääräiset tarkastukset VT
 • Tunkeumaneste-tarkastukset PT
 • Magneettijauhe-tarkastukset MT

Apua hitsauksen laatuun ja tuottavuuteen

Hitsauksen laadun kehittäminen

 • Kehitämme asiakkaiden hitsaustoimintoja EN ISO 3834 vaatimusten mukaisesti.
 • Valvomme hitsaajien ja operaattoreiden pätevyyskokeita SFS EN ISO 9606 ja SFS EN ISO 14732 mukaan.
 • Hitsauskoordinaattori-palvelumme sisältää teknistä neuvontaa ja hitsauksen koordinointia standardin ISO 14731 mukaisesti.

NDT-tarkastukset

Suoritamme tarkastuksia perinteisillä NDT-menetelmillä. Tarkastajillamme on SFS EN ISO 9712/EN 473 tason 2 mukainen pätevyys.

 • Silmämääräiset tarkastukset VT
 • Tunkeumaneste-tarkastukset PT
 • Magneettijauhe-tarkastukset MT
 • Ultraäänitarkastukset UT

Muut palvelut

 • Pintakäsittelyn FROSIO-tarkastukset
 • QC-tarkastukset

NDT-koulutukset

Q-Test Oy on Kiwa Inspecta Henkilösertifioinnin hyväksymä NDT-tarkastajien koulutusorganisaatio. Toteutamme yrityskohtaisia koulutuksia.

 • Silmämääräiset tarkastukset VT
 • Tunkeumaneste-tarkastukset PT
 • Magneettijauhe-tarkastukset MT

Hitsauksen laadun kehittäminen käytännössä

 • Rakentaminen aloitetaan toiminnan asiakas- ja tuotevaatimusten kartoituksella ja olemassa olevien menettelytapojen läpikäynnillä. Esim. standardin SFS-EN 1090 vaatimukset.
 • Laaditaan projektille toteutussuunnitelma ja osapuolten tehtävät.
 • Toimintaa verrataan vaatimuksiin ja määritettään tarvittavat hitsaajien pätevyydet ISO 9606 mukaan ja määritettään lisäpätevyystarpeet.
 • Tunnistetaan hitsausohjeiden tarve ja pätevöintivaatimukset, laaditaan tarvittavat pätevöintisuunnitelmat.
 • Sovitaan em kohtiin pätevöintimenettely.
 • Määritetään hitsauskoordinoijan pätevyydet ja tehtävät, tarvittaessa toimimme ulkopuolisena hitsauskoordinoijana.
 • Laaditaan tarvittavat puuttuvat ohjeistukset ja liitetään muuhun ohjeistukseen.
 • Ohjaamme ja valvomme työn etenemistä. Henkilöstöinfo pidetään tarvittaessa. Mahdolliset tarvittavat sisäiset koulutukset järjestelmästä tai sisäisestä auditoinnista.
 • Yritys kilpailuttaa ja valitsee sertifiointiorganisaation.
 • Tuemme sertifiointiprosessin aikana (sparraus, ohjelman läpikäynti ja korjaavat toimenpiteet). 
Image

ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut

Q-Test Oy on palveluntuottajana  ELY:n Yritysten kehittämispalveluissa.

Palvelunhinta on yritykselle 325 €/päivä (7h) sisältäen matkakustannukset. 
Analyysin hinta on 260 €/päivä (7h) sisältäen matkakustannukset

Analyysi

Analyysissa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yrityksesi liiketoiminnan nykytila ja kirkastetaan sen kilpailuedut yhdessä asiantuntijan kanssa.

Saat yrityksellesi konkreettisen kehittämissuunnitelman, jossa määritellään tavoitteet, kehittämiskohteet ja tarvittavat toimenpiteet 2–3 vuodeksi eteenpäin.

Analyysin jälkeen yrityksesi voi hyödyntää ELY-keskuksen Konsultointi- tai muita yrityspalveluita.

Asiantuntijat: Jaana-Marjut Seppälä / Ari Numminen

Kasvu ja kansainvälistyminen

Konsultoinnissa saat käsityksen yrityksesi liiketoiminnan strategisesta kokonaistilanteesta ja suunnittelet, miten kasvu, kansainvälistyminen tai muutos toteutetaan kannattavasti ja hallitusti. Perehdyt myös talouden strategiseen suunnitteluun ja ennakointiin.

Yrityksesi tarpeista riippuen voit tehdä yhdessä asiantuntijan kanssa esimerkiksi konkreettisen kasvu- tai kansainvälistymisstrategian tai taloussuunnitelman.

Asiantuntija: Jaana-Marjut Seppälä

Tuottavuus ja digitalisointi

Konsultoinnissa kehität yhdessä kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan kanssa yrityksesi prosesseja tuottavuuden näkökulmasta.

Yrityksesi tarpeiden mukaan voidaan keskittyä esimerkiksi tuotanto-, palvelu-, laatu-, talous- tai seurantaprosesseihin tai toiminnan ohjaukseen. Saat näkökulmia siihen, miten vastuullisuus voi olla yritykselle kilpailuetu.

Konsultoinnissa voidaan myös selvittää, millaiset teknologiset ja digitaaliset ratkaisut tukevat yrityksesi toimintaa.

Asiantuntija: Ari Numminen

Johtaminen ja henkilöstö  

Konsultoinnissa tarkastelet ja kehität yhdessä kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan kanssa yrityksesi johtamisen laatua ja prosesseja.

Yrityksesi tarpeiden mukaan voidaan keskittyä esimerkiksi hallitus-, johtoryhmä- ja esimiestyöskentelyyn, henkilöstön osaamiseen, motivointiin, rekrytointiin tai työhyvinvointiin.

Teet strategisen suunnitelman valitsemasi osa-alueen kehittämiseksi.

Palvelu sopii toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, joilla on edellytykset kannattavaan toimintaan. Yritys voi toimia kotimaassa tai kansainvälisillä markkinoilla.

Asiantuntija: Jaana-Marjut Seppälä