logo-small.png

YRITYKSENNE KILPAILUETUA TUKEMASSA

Autamme asiakkaitamme menestymään ja vahvistamaan kilpailuetuaan markkinoilla

Käytännönläheistä kehittämistä lähes 20 vuotta

Palvelulupaukseemme voi luottaa

Image
Teemme sen, mitä yhdessä olemme sopineet ja sovitussa aikataulussa.
Image
Kannamme vastuun työmme laadusta.
Image
Asiointi kanssamme on käytännönläheistä ja helppoa.

NÄIN STANDARDIT TOIMIVAT
LIIKETOIMINNAN JA JOHTAMISEN APUNA

Image
Image
Image

Miten meitä johdetaan?

Image
Image
Image

Miten hankimme palautetta, analysoimme onnistumista ja otamme opiksi?

Image
Image

Miten kehitämme resurssejamme?

Image
Image
Image

Miten ohjaamme, mittaamme ja kehitämme prosessejamme?

Image

Palveluprosessi käytännössä


Rakentaminen aloitetaan toiminnan nykytilakartoituksella ja olemassa olevien menettelytapojen läpikäynnillä.

Toimintaa verrataan standardien mm. ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 vaatimuksiin ja todetaan kehittämistarpeet.

Kehittämistyö toteutussuunnitelman mukaan. Luodaan yrityksen toiminnan kannalta oleelliset vaatimustenmukaiset menettelytavat.

Ohjaamme ja valvomme työn etenemistä. Henkilöstöinfo pidetään tarvittaessa. Mahdolliset tarvittavat sisäiset koulutukset järjestelmästä tai sisäisestä auditoinnista.

Menettelytapojen toimivuus ja vaatimustenmukaisuus arvioidaan sisäisellä auditoinnilla.

Toteutetaan johdon katselmus.

Yritys kilpailuttaa ja valitsee sertifiointiorganisaation.

Tuemme sertifiointiprosessin aikana (sparraus, ohjelman läpikäynti ja korjaavat toimenpiteet).
Image
Image
Image

Lähdetään näistä liikkeelle

1. Miltä yrityksesi näyttää nyt ja 3–5 vuoden kuluttua?

2. Keitä ovat asiakkaasi ja mitä ovat asiakkaiden vaatimukset ja toiveet?

3. Mitkä ovat yrityksesi vahvuudet ja mahdolliset heikkoudet?

4. Kuinka toimintaa selkeytetään?

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään tarpeisiinne sopivin ratkaisu